SƠN SẦN

Hiển thị kết quả duy nhất

  • SƠN SẦN

    Bảng màu: sơn sần ngọc trai, sơn sần to – bóng, sơn sần nhỏ – mờ Tỷ lệ pha Sơn sần lần 1: 4-1 (theo khối lượng), đóng rắn 999 Tỷ lệ pha Sơn sần làn 2: 2-1 (theo khối  lượng), đóng rắn 999