Sơn Hải Âu

Sơn Hải Âu được sản xuất và phân phối bởi Dailysonepoxy.com. Đây là một doanh nghiệp  chuyên bán các loại sơn công nghiệp, sơn dầu, sơn chống gỉ. Công ty Hải Âu được thành lập vào năm 1988, với tên gọi đầu tiên là xí nghiệp sơn Hải Âu. Khi đó, họ trực thuộc Tổng Công Ty Ba Son, là một doanh nghiệp Quốc phòng chuyên sản xuất sơn tàu biển và sơn công nghiệp.

Sơn Hải Âu là gì?

Sơn Hải Âu là loại sơn 2 thành phần có nhiều đặc tính kỹ thuật tốt được sử dụng phổ biến để bảo vệ cho các bề mặt bê tông và bề mặt thép.

Sơn Hải Âu là gì
Sơn Hải Âu là gì

Sơn Hải Âu thường được dùng để bảo vệ những phương tiện như tàu thủy, thiết bị máy móc, sơn dùng dưới nước, máy móc kỹ thuật, kết cấu kim loại… làm việc trong môi trường ăn mòn mạnh.

>>> Xem thêm: Thông tin về sơn epoxy Samhwa chi tiết

Bảng giá sơn Hải Âu mới nhất 2024 của chúng tôi

Đơn vị tính giá bán của sơn Hải  Âu được tính theo Lít Sơn Hả Âu. Cân năng trung bình của 1 Lít ~ 1,2 kg/ Sơn.Trong đó quy cách thông thường của các hãng sơn epoxy, sơn dầu… công nghiệp khác được tính theo KG. Như vậy dưới đây là bảng giá sơn Hải Âu mà Dailysonepoxy chúng tôi gửi đến các bạn để  mọi người có thể tham khảo:
LOẠI SƠNMã mớiĐẠI LÝCÔNG TRÌNHBÁN LẺ
1L 5L 20L1L 5L 20L1L 5L 20L
 SƠN CÔNG NGHIỆP
Sơn AlkydSơn chống rỉ MờALK501Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ83,790401,6931,551,558
Sơn chống rỉ BóngALK502Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ85,170408,5951,579,166
Sơn chống rỉ XámALK702Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ88,207423,7801,639,903
Sơn phủ xanh ngọcAKP256Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ110,569535,5912,087,150
Sơn phủ xanh AKP247Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ114,572555,6072,167,212
Sơn phủ xanh AKP254Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ118,714576,3132,250,036
Sơn phủ xanh cẩm thạchAKP262Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ104,634505,9131,968,436
Sơn phủ xanh lá câyAKP275Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ104,634505,9131,968,436
Sơn phủ xanhAKP282Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ110,845536,9722,092,671
Sơn phủ xanh dươngAKP352Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ106,152513,5051,998,805
Sơn phủ xanh hòa bìnhAKP355Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ104,634505,9131,968,436
Sơn phủ xanhAKP381Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ106,152513,5051,998,805
Sơn phủ xanhAKP389Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ110,569535,5912,087,150
Sơn phủ xanhAKP395Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ131,413639,8112,504,027
Sơn phủ đenAKP450Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ88,207423,7801,639,903
Sơn phủ hồngAKP523Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ119,404579,7642,263,840
Sơn phủ đỏ nâuAKP550Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ100,078483,1371,877,330
Sơn hồng đơnAKP555Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ112,916547,3252,134,083
Sơn hồng đơnAKP574Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ115,539560,4382,186,538
Sơn phủ camAKP586Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ123,545600,4702,346,663
Sơn phủ vàngAKP651Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ113,606550,7762,147,887
Sơn phủ vàng camAKP653Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ121,060588,0462,296,969
Sơn phủ vàng camAKP655Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ119,542580,4542,266,600
Sơn phủ vàng kemAKP669Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ112,916547,3252,134,083
Sơn phủ vàngAKP695Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ121,060588,0462,296,969
Sơn phủ xámAKP724Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ114,572555,6072,167,212
Sơn phủ xám đậmAKP750Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ100,078483,1371,877,330
Sơn phủ xám sángAKP752Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ100,078483,1371,877,330
Sơn phủ xám AKP761Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ105,324509,3641,982,240
Sơn phủ trắngAKP790Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ108,499525,2382,045,738
Sơn Alkyd khô nhanhSơn chống gỉ nâuAKC501 Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ79,372379,6071,463,213
Sơn chống gỉ xám sángAKC702Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ78,406374,7761,443,888
Sơn bê tôngSơn lót bê tôngFE1609Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ180,141883,4503,478,583
Sơn lót bê tôngHFE900Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ160,815786,8223,092,074
SƠN TÀU BIỂN
Sơn Alkyd biến tính           
Sơn lót chống gỉAUL503Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ114,020552,8462,156,169
Sơn chống gỉ xámAUL702Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ117,057568,0302,216,906
Sơn phủ xanh lá câyAUP275Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ126,996617,7252,415,683
Sơn phủ xanh dươngAUP352Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ121,060588,0462,296,969
Sơn phủ hòa bìnhAUP355Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ122,855597,0192,332,859
Sơn phủ đenAUP450Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ111,536540,4232,106,475
Sơn phủ xanh cỏ úaAUP452Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ122,855597,0192,332,859
Sơn phủ đỏ nâuAUP550Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ117,885572,1722,233,471
Sơn phủ đỏ cờAUP551Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ141,904692,2662,713,847
Sơn phủ vàng camAUP653Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ140,386684,6732,683,478
Sơn phủ vàng kemAUP669Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ138,039672,9402,636,545
Sơn phủ xám đậmAUP750Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ120,094583,2152,277,644
Sơn phủ xám sángAUP752Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ120,094583,2152,277,644
Sơn phủ trắngAUP790Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ131,413639,8112,504,027
Sơn phủ nhũ bạcAUP950Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ132,517645,3322,526,114
Sơn epoxy Hải Âu
 Sơn chống gỉ giàu kẽmEP1701Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ377,5371,870,4287,426,498
 Sơn chống gỉ kẽm photphatEP2702Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ199,052978,0063,856,810
 Sơn lót chống gỉ EPH706Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ236,7371,166,4304,610,503
 Sơn chống gỉ nâuEP2502Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ169,098828,2343,257,720
 Sơn chống gỉ vàngEP2605Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ187,871922,1013,633,186
 Sơn phủ xanh ngọcEP3256Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ200,019982,8383,876,135
 Sơn phủ xanh cẩm thạchEP3262Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ207,0591,018,0384,016,935
 Sơn phủ xanh lá EP3275Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ207,0591,018,0384,016,935
 Sơn phủ xanh EP3280Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ201,675991,1203,909,264
 Sơn phủ xanh EP3282Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ196,706966,2733,809,876
 Sơn phủ xanh dươngEP3352Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ200,157983,5283,878,896
 Sơn phủ đenEP3450Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ189,942932,4533,674,598
 Sơn phủ cỏ úaEP3452Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ200,019982,8383,876,135
 Sơn phủ đỏ nâuEP3550Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ202,779996,6423,931,351
 Sơn phủ đỏ EP3551Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ214,3751,054,6184,163,256
 Sơn phủ hồng đơnEP3555Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ212,4421,044,9554,124,605
 Sơn phủ hồng đơnEP3574Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ210,6481,035,9834,088,715
 Sơn phủ vàng camEP3653Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ217,4111,069,8024,223,993
 Sơn phủ vàng EP3655Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ208,8531,027,0104,052,825
 Sơn phủ vàng kemEP3669Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ205,2641,009,0653,981,045
 Sơn phủ xám đậmEP3750Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ201,951992,5003,914,786
 Sơn phủ xám sángEP3752Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ201,951992,5003,914,786
 Sơn phủ xámEP3761Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ201,951992,5003,914,786
 Sơn phủ xámEP3763Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ201,951992,5003,914,786
 Sơn phủ trắngEP3790Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ210,5091,035,2934,085,954
 Sơn phủ nhũ bạcEP3950Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ192,979947,6383,735,335
Sơn cao su clo hóa
 Sơn chống gỉCSL601Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ147,012717,8032,815,996
Sơn chống hà
 Sơn chống hà (1/5/15 lít)AF3557Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ516,9562,567,5257,661,165
 Sơn chống hà tàu gỗ (1/5/25kg)AF2566Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ265,0351,269,9596,211,755
 Sơn nhũ (300 độ)SK3950Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ287,1211,418,3515,618,187
 Sơn nhũ (600 độ)SK6950Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ325,0821,608,1546,377,402
 Sơn đen (400 độ)SK4450Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ549,3952,729,72110,863,669
 Sơn phủ xanh lá câyPUM275Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ209,9571,032,5324,074,911
 Sơn phủ xanh dươngPUM352Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ208,3011,024,2494,041,782
 Sơn phủ đenPUM450Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ221,5531,090,5084,306,817
 Sơn phủ đỏPUM551Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ237,4271,169,8814,624,307
 Sơn phủ vàng camPUM653Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ220,1721,083,6064,279,209
 Sơn phủ vàng kemPUM669Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ219,6201,080,8454,268,166
 Sơn phủ xám đậmPUM750Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ208,3011,024,2494,041,782
 Sơn phủ xám sángPUM752Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ208,3011,024,2494,041,782
 Sơn phủ xám PUM761Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ229,8351,131,9204,472,464
 Sơn phủ trắngPUM790Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ224,8661,107,0734,373,076
 Sơn phủ đenPUP450Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ234,8041,156,7674,571,852
 Sơn phủ vàng camPUP653Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ258,6851,276,1715,049,467
 Sơn phủ vecniPUP900Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ214,9271,057,3794,174,299
DUNG MÔI PHA SƠN
 Dung môi sơn AlkydDMAS02Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ57,286269,8661,035,293
 Dung môi sơn EpoxyDMES03Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ77,992372,7051,435,606
 Dung môi sơn Cao su clo hóaDMCS02Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ68,329324,3921,242,351
 Dung môi sơn PUDMPS02Liên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệLiên hệ71,090338,1961,297,567

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn muốn biết giá cả chi tiết và được tư vấn hay liên hệ theo số hotline: 0818 212 226

>>> Xem thêm: Bảng báo giá sơn sàn epoxy Jotun của Dailysonepoxy

Tổng hợp bảng màu sơn Hải Âu hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

Dưới đây là bảng màu sơn Hải Âu của chúng tôi gửi tới các bạn:

Tổng hợp những màu sơn Hải Âu hiện nay
Tổng hợp những màu sơn Hải Âu hiện nay

>>> Xem thêm: Bảng màu của sơn sàn epoxy APT hiện nay

Những ưu điểm của sơn Epoxy Hải Âu hiện nay

Theo nhiều đánh giá của chuyên gia và khách hàng đã qua sử dụng, Epoxy Hải Âu sở hữu những ưu điểm nổi bật sau:

 • Sơn epoxy Hải Âu có độ che phủ tốt, làm đầy các khe nứt giúp nâng cao thẩm mỹ công trình.
 • Khả năng kết dính mọi bề mặt, tạo sự thuận tiện trong quá trình thi công.
 • Chịu nước, chịu nhiệt từ môi trường bên ngoài, đặc biệt là môi trường có dung môi hoặc hóa chất độc hại.
 • Dễ thi công và đặc điểm rất nhanh khô.
 • Có thể sử dụng để chống ăn mòn tàu biển hiệu quả hoặc những tác động của nước biển tới tàu thuyền.
 • Tạo độ bền nhất định cho sản phẩm.
 • Giá thành rẻ, phù hợp túi tiền của người Việt.
 • Có độ bóng tốt, tạo thẩm mỹ cao.
 • Sơn có khả năng chịu lực va đập mạnh, chịu nhiệt lên tới 120 độ C.

Dailysonepoxy – Địa chỉ phân phối sơn Hải Âu uy tín, chất lượng tại TPHCM

Đại lý sơn là đơn vị chuyên phân phối và thi công sơn Hải Âu. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên tận tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt nhất với giá cả phải chăng. Chúng tôi cam kết nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thi công sơn sàn Epoxy với quy trình làm việc chuyên nghiệp, dịch vụ chất lượng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 606/76/4, Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM
 • Hotline: 0818 21 22 26 – 028 626 757 76
 • Fax: 028 626 757 28
 • Email: sm@vuongquocson.vn
 • Website: https://dailysonepoxy.com

Một số cộng trình thi công sơn Hải Âu của Dailysonepoxy chúng tôi

Dưới đây là một số công trình thi công bằng sơn Hải Âu của chúng tôi gửi tới các bạn để có thể tham khảo:

Thi công sơn Hải Âu cho tàu thuyền
Thi công sơn Hải Âu cho tàu thuyền
Thi công sơn Hải Âu cho tàu thuyền tại Bà Rịa -Vũng Tàu
Thi công sơn Hải Âu cho tàu thuyền tại Bà Rịa -Vũng Tàu
Thi công sơn Hải Âu cho nhà máy sản xuất xăng dầu
Thi công sơn Hải Âu cho nhà máy sản xuất xăng dầu
Thi công sơn Hải Âu cho khu đô thị
Thi công sơn Hải Âu cho khu đô thị

Nếu bạn có nhu cầu thi công hoặc sơn sửa bề mặt công trình thì hãy liên hệ ngay với Đại lý sơn để được tư vấn chi tiết về giá cả cũng như loại sơn phù hợp nhất. Trên đây là những thông tin về sơn Hải Âu. Hy vọng thông tin trong bài viết hữu ích với bạn.

 

Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

 • Sơn Cao Su CLo Hóa Chống Gỉ Hải Âu

  Sơn Cao Su CLo Hóa Chống Gỉ Hải Âu là loại sơn 1 thành phần. Được sản xuất trên cơ sở nhựa cao su clo hóa tổng hợp, bột màu chống gỉ, chất ức chế ăn mòn, dung môi và phụ gia.
 • Sơn Acrylic Chống Rỉ Hải Âu

  Sơn Acrylic Chống Rỉ Hải Âu Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Sơn được dùng để sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng .
 • Sơn Chống Gỉ Bóng AK-502

  Sơn Chống Gỉ Bóng AK-502 Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.Sơn có khả năng bám dính cao bề mặt nền, được sử dụng để bảo vệ các cấu kiện xây dựng, khung kèo thép, các loại thiết bị thép dùng trong nhà.
 • Sơn Chống Gỉ Mờ AK-501

  Sơn Chống Gỉ Mờ AK-501 Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.Sơn có khả năng bám dính cao bề mặt nền, được sử dụng để bảo vệ các cấu kiện xây dựng, khung kèo thép, các loại thiết bị thép dùng trong nhà.
 • Sơn Dầu Biến Tính Chống Rỉ Xám Hải Âu

  Sơn Dầu Biến Tính Chống Rỉ Xám Hải Âu Được  sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn dùng để sơn lót bảo vệ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước.
 • Sơn Dầu Biến Tính Lót Chống Rỉ Hải Âu

  Sơn Dầu Biến Tính Lót Chống Rỉ Hải Âu được sản xuất trên cơ sở nhựa biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu tốt,màng sơn khô nhanh .
 • Sơn Dầu Biến Tính Phủ Hải Âu

  Sơn Dầu Biến Tính Phủ Hải Âu là dòng sản phẩm gốc Alkyd. Sơn được dùng để sơn trang trí và bảo vệ cho các bề mặt sắt thép kim loại không thường xuyên tiếp xúc với nước .
 • Sơn Dầu Chống Gỉ Hải Âu Bóng

  Sơn Dầu Chống Gỉ Hải Âu Bóng Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…
 • Sơn Dầu Chống Gỉ Hải Âu Mờ

  Sơn Dầu Chống Gỉ Hải Âu Mờ Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…
 • Sơn Dầu Chống Gỉ Hải Âu Xám

  Sơn Dầu Chống Gỉ Hải Âu Xám Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia. Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…
 • Sơn Dầu Hải Âu

  Sơn Dầu Hải Âu là sản phẩm sơn dầu gốc Alkyd 1 thành phần có tác dụng trang trí và bảo vệ bề mặt sắt thép, bê tông, gỗ,…. Sản phẩm sơn phù hợp cho mọi công trình như kèo thép nhà xưởng, nhà thép tiền chế, các máy móc thiết bị công nghiệp,…
 • Sơn Epoxy Chống Gỉ Giàu Kẽm Hải Âu

  Sơn Epoxy Chống Gỉ Giàu Kẽm Hải Âu Là sản phẩm sơn chống rỉ Epoxy giàu kẽm 2 thành phần. Được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột kẽm phosphate, dung môi và phụ gia. Sơn được sử dụng làm lớp sơn lót chống gỉ trong hệ thống sơn Epoxy, cho tàu, thuyền và các kết cấu sắt thép .