Sơn Nước Nội Thất Kova PrinceSơn Nước Nội Thất Kova Prince

Sơn Nước Nội Thất Kova Prince

Liên hệ

Sơn nội thất Kova Prince: là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, thích hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Dùng cho sơn phủ, sau khi làm phẳng tường bằng bột trét trong nhà. Có thể sơn trực tiếp lên tường khô đã được lót kháng kiềm hoặc một loại sơn trắng trong nhà của Kova.

Mô tả

Mỏ tả: 

Sơn nước nội thất Kova Prince: là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, thích hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Dùng cho sơn phủ, sau khi làm phẳng tường bằng bột trét trong nhà. Có thể sơn trực tiếp lên tường khô đã được lót kháng kiềm hoặc một loại sơn trắng trong nhà của sơn Kova.